>
Erhvervspsykolog
Britt Bøggild Sørensen

Sådan arbejder jeg

I et samarbejde gør jeg meget ud af at forstå den virkelighed og kultur, som den enkelte, arbejdspladsen og organisationen eksisterer i. Med den forståelse kan vi i fællesskab sætte den udvikling og bevægelse i gang, som kan kvalificere og effektivisere jeres opgaveløsning.

Mit udgangspunkt er systemisk og eksistentielt. Mit valg af metoder til udvikling er mangfoldige og er hentet fra mange forskellige retninger. Vi finder sammen ud af, hvad der er muligt og nyttigt for at nå de mål, I ønsker.

Uanset metode er mit arbejde karakteriseret af en høj etisk bevidsthed.

Supervision

Jeg tilbyder en struktureret samtale med fokus på kvalificering af medarbejderens, lederens eller gruppens opgaveløsning. Det sker via refleksion over de faglige og personlige forholdemåder, som er i spil i arbejdet. Ud over at kvalificere opgaveløsningen forebygger supervision, at den professionelle bliver slidt i sit arbejde med andre mennesker.

Mit særkende som supervisor er klarhed, tydelig styring og ved individuel supervision i gruppe også meget aktiv inddragelse af gruppen. Supervision er et samarbejde, hvor alle inviteres til at bidrage med det bedste, de har at byde på.

I evaluering af supervision hører jeg ofte, at jeg, som supervisor, byder på nærvær, ro, engagement og energi – og at det smitter.

Ledersparring

Jeg skaber et mellemrum med tid til eftertanke om den ledelsesfaglige praksis. Jeg oplever, at mange ledere har et højt tempo i hverdagen, og derfor inviterer jeg til ro, nærvær, fordybelse, fokusering, refleksion og udvidelse af perspektiver. Resultatet er ofte både klarhed, arbejdsglæde og øget handlekraft.

Samarbejdsudvikling

Effektivt samarbejde og klar, direkte kommunikation er essentielt for at opnå kvalitet i kerneopgaven – særligt når opgaven er mennesker med behov for hjælp, støtte eller behandling.

Når jeg bliver inviteret ind i en organisation for at hjælpe med at udvikle samarbejde, kan det handle om, at der er bøvl i samarbejdet, eller det kan have udgangspunkt i udfordrende forandringer. Det kan også udspringe af et behov for at udvikle samarbejdet for at kvalificere og effektivisere opgaveløsningen.

Uanset udgangspunktet øges kvaliteten i opgaveløsningen - og det giver ofte større arbejdsglæde.

Mange opgaver handler om at kvalificere samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.

Forandringer

Min erfaring er, at forandringer ofte kræver meget energi og fylder uhensigtsmæssigt meget. Ved at sætte forandringerne på en helt åben dagsorden, kan der oftest ”spares” mange bekymringer, og det kan blive nemmere at håndtere at være undervejs. Vi skal håndtere forandringer og byde på det bedste og mest ansvarlige af os selv hver især. Jeg har erfaring for, at det ikke er nemt, men muligt. Det er muligt at håndtere bekymringer og at begrænse den energi, der nemt går til spilde på ”snak i krogene”.

Effektive og energiske møder

Hvad blev vi egentlig enige om? Hvornår kommer der til at ske noget? Hvem gør hvad?

Mange har oplevet at gå fra et møde med uklarhed, irritation og mindre energi, end da mødet begyndte. Og med god grund. Drøftelser og uenigheder kan blive til kedelige gentagelser. Beslutningsprocesser er ofte bøvlede, rodede og ikke specielt konstruktive.

Sådan behøver det ikke være! Effektive møder kan være engagerende og få reel og stor betydning for kvalitet og engagement i arbejdet. Det kræver ”bare” lidt styring, struktur og opmærksomhed! Med enkle redskaber og træning kan jeres møder blive effektive og fulde af energi.

 Læs om ledelse af beslutningsprocesser

Andre ydelser

 • Stresshåndtering og forebyggelse
  - i en organisatorisk kontekst
 • Udvikling af feedback-kultur
 • Kollegial respons – kursus og træning
 • Konflikthåndtering og forebyggelse
 • Krisesamtaler ved voldsomme hændelser
 • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning
  via samarbejde med Albatros/OBH
 • Påbud fra AT
  på det psykiske arbejdsmiljø
 • Proceskonsultation
 • Undervisning
 • Rådgivning
 • Sparring
 • Træning

Referencer

 • Mødrehjælpen, Århus
 • Favrskov Kommune, Rusmiddelcenter
 • Kriminalforsorgen i Roskilde
 • RCT-Jylland
 • Metropol København
 • Magistrenes Arbejdsløshedskasse
 • Skanderborg Kommune, Arbejdsmiljøorganisationen
 • VIA Socialrådgiveruddannelsen
 • Linjeskolen, Hadsten Fri Fagskole
 • Kriminalforsorgen, Pensionen Avedøre
 • Albatros
 • Silkeborg Jobcenter
 • Randers Sundhedscenter
 • Jammerbugt Kommune, Familiecentret
 • Århus Kommune, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne,
  Center for Myndighed
 • Århus Kommune, Handicapcentret
 • Svanevig Hospice
 • Sct. Maria Hospice
 • Hospice Djursland
 • Palliativt Team Horsens, Hospitalsenheden Horsens
 • Palliativt Team, Silkeborg
 • Enhed for Lindrende Behandling, Randers
 • Center for voldtægtsofre, Århus Universitetshospital
 • Regionspsykiatrien, Randers E2
 • Børn og Unge, Århus Universitetshospital
 • Skanderborg Aktivitetscenter
 • Silkeborg Socialpsykiatri
 • Kjellerup Socialpsykiatrisk bosted
 • Syddjurs Kommune, Midtpunktet
 • Odder Kommune, Rosenhuset
 • Norddjurs Kommune, Socialpsykiatrien,
  AUC og Team 68
 • Botilbuddet Solsikken, Bostederne Skanderborg

Hele forløbet med ledelsessupervision har været en virkelig betydningsfuld støtte for mig. Jeg har, udover den tryghed det har givet mig, lært utrolig meget både om mig selv i den ny rolle som leder, men også om ledelse generelt. Jeg tænker ikke, det er helt nemt at skabe rum og læring til begge disse niveauer, men det har Britt på fineste vis gjort muligt for mig.

Rikke Sophie Bak, konstitueret Ledende Psykolog, Center for Voldtægtsofre, AUH

God, givende og struktureret supervision. Britt er tillidsskabende, og supervisionsrummet blev hurtigt et trygt sted, hvor vi kunne arbejde i dybden med eksistentielle problemstillinger. Britt overholder altid de aftaler, hun har indgået med ledelsen om rammen for supervision.

Birgitte Bülow, Hospicechef, Svanevig

Dedikation til opgaven og samtalen, fokus på sagen, høj etik og faglig kunnen har gjort, at vi har brugt Britt som supervisor.

Jan Saaby Nielsen, Leder af fysisk/ psykisk handicapområde, Syddjurs Kommune

Britt Bøggild har været en central og uundværlig ekstern medspiller i Skanderborg Aktivitetscenters omfattende organisationsudvikling de sidste 5 år, hvor samarbejde, trivsel, teamsamarbejde og kollegial respons har været nogle af overskrifterne. Britt er altid velforberedt, ordentlig og rolleafklaret, men også altid tydelig og skarp. For såvel personale som ledelse er det trygt og udviklende at samarbejde med Britt, fordi hun er smadderdygtig til, på en tryg måde og med respekt, at flytte folk. Britt kan det der med at skabe optimal frustration. Personalet elsker at samarbejde med Britt, fordi de føler sig set, hørt, forstået og udfordret, og fordi der altid er orden i hendes kølvand. Britt er mageløs og den udvikling, hun er med til at skabe, ligeså.

Jacob Gewitz, Daglig leder, Skanderborg Aktivitetscenter og STU

Jeg oplever, at Britt giver mine medarbejderne tid til refleksion, udvikling og organisering af arbejdsopgaver og individuelle kompetencer, både individuelt og på afdelingsniveau. Efter en gruppesupervision hos Britt oplever jeg, at mine medarbejdere går styrket derfra.

Erhvervspsykolog
Britt Bøggild Sørensen
Jeg følges med mennesker et stykke vej i deres arbejdsliv 
 +45 209 50 212
 bbs@besked.com